Tập đoàn Enagic nhận được nhiều chứng nhận quốc tế uy tín như:
– Chứng nhận Bộ Y Tế , Lao Động và Phúc Lợi – Chính Phủ Nhật Bản công nhận ENAGIC là nhà sản xuất thiết bị y tế
– Chứng nhận ISO 13485:2003 Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế
– Chứng nhận ISO 9001:2008 Tiêu chuẩn về chất lượng và hệ thống quản lý
– Chứng nhận ISO 14001:2004 Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường
– Chứng nhận Hiệp hội Y tế dự phòng bệnh dành cho người lớn Nhật Bản (JAPA) công nhận Enagic là công ty duy nhất trong ngành công nghiệp nước được tôn vinh đã tạo nên thiết bị y tế cao cấp tạo ra nước ion hóa. 
Hơn 8.800 bác sĩ của JAPA đã thử nghiệm các máy điện giải Kangen của Enagic trong ứng dụng lâm sàng với bệnh nhân của họ và công nhận chất lượng tuyệt vời của nó.