Bộ lọc ngoài của máy tắm ANESPA DX

3.200.000₫
Description

Bộ lọc ngoài của máy tắm ANESPA DX: Loại bỏ các chất như Clo

Khoảng thời gian thay thế bộ lọc: 1 năm (tùy thuộc vào chất lượng nước)

Hiệu quả loại bỏ các tạp chất bằng cách sử dụng sợi than hoạt tính ngâm tẩm với tourmaline.

0