Chất tăng cường điện phân-24 chai (Electrolysis Enhancer)

4.500.000₫
Description

400 gram net mỗi chai
Giải pháp duy trì điều kiện điện phân tối ưu nhờ công nghệ tinh lọc độc đáo của nó.

0