CPU-N

650.000₫
Description

CPU-N (mới): là cục dùng để giữ bột làm sạch máy lọc nước điện giải ion kiềm Kangen cho tất cả các dòng máy ngoại trừ Kangen K8. Dùng cho các dòng máy SD501 mua sau năm 2011.

0