Ống dẻo (480mm)

2.250.000₫
Description

Vòi dài, linh hoạt được cung cấp như là tiêu chuẩn để gắn vào phần trên của thiết bị chính

0