Ống trắng 1M

200.000₫
Description

Một ống màu trắng được gắn vào phần dưới của vòi tích hợp với đầu vòi sen trong loạt LeveLuk.

0